E-mail: research.northern@gmail.com | Call: (055) 517488 หรือ 095-640-7839 | Country : TH  

List Of Register

ข้อมูลรายละเอียดรายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2566


ค้นหา:   เคลียร์

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน สถานะร่วมงาน การพิจารณาหัวข้อ สถานะการชำระเงิน
นาง รัตนา เพ็ชร์ทูลย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร บรรยาย รอพิจารณา ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
นางสาว น้ำอ้อย ทองมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว บรรยาย รอพิจารณา ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
นาย ชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น บรรยาย รอพิจารณา ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
2023 All Rights Reserved | by: northern.ac.th